Неофарм блог

SCIENCEAsset 23@6x
    Защо Neopharm?

Наука

Посветени на мисията да създаваме превъзходни продукти за нашите потребители, ние разбираме най-новите научни постижения и ги влагаме в разработката на иновативни формули без аналог, както на българския, така и световния фармацевтичен пазар.

SCIENCEAsset 23@6x Copy 2
    Защо Neopharm?

Ефикасност

Всички Неофарм продукти се разработват според най-актуалните препоръки за терапевтично поведение на експертните здравни организации. Клинични проучвания, проведени по най-високи стандарти, валидират последващо техните терапевтичните ползи.

SCIENCEAsset 23@6x Copy
    Защо Neopharm?

Съвършенство

В процеса на разработка, всеки продукт преминава през качествен контрол, утвърден от най-съвременните изисквания за производство в индустрията, за да се гарантира, че ще достави най-доброто и безопасно решение за конкретния терапевтичен клас.

Scroll to Top