Eu Logo Fund
Opik Logo
Проект: BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД“
Главна цел: Насърчаване на иновационната и научно-изследователската дейност в Неофарм България ЕООД
Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Партньор: Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – Българска Академия на Науките
Обща стойност: 436 038.00 лв., от които 320 514.70 лв. безвъзмездна финансова помощ, както следва: 272 437.50 лв. европейско и 48 077.20 лв. национално съфинансиране
Началo: 16.11.2018 г.
Край: 16.11.2020 г.
Eu Logo Fund
Opik Logo
Проект: BG16RFOP002-2.077-0600
Главна цел: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално сьфинансиране.
Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.
Eu Logo Fund
Opik Logo
Проект: Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност
Процедура: BG16RFOP002-6.002
Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Началo: 16.09.2022 г.
Край: 16.03.2023 г.
Обща стойност: 287 500.00 лв.
Безвъзмездна помощ: 143 750.00 лв., представляващи 100% Европейски фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU
Основна цел: Подобряване на енергийната ефективност в Дружеството, чрез инсталиране на нови климатични камери
Scroll to Top