Мисия

Мисията на Неофарм е да създава превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на потребителите при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения.

История

Neopharm е основана през 1996 година.

До 2002 година компанията търгува с лекарствени продукти, субстанции и химични вещества на вътрешния и външния пазар.

Компанията стартира собствено производство през 2003 година, като първият продукт - Neopholic излиза на пазара през лятото на същата година.

През 2012 година компанията изгради нова производствена база, сертифицирана от TUV Rheinland по един от най-високите стандарти за качество на крайния продукт - ISO 22000:2005 и HACCP.

До момента компанията е разработила 35 оригинални продукта, като в процес на разработка са още няколко нови продукта.