Фармацевтична форма и химичен състав на Novarix

Novarix е специално създаден за овладяване на симптомите на ХВН, като повлиява и първопричината за възникване на венозната недостатъчност – нарушената структура на венозната стена и на екстрацелуларния матрикс.

Всяка таблетка Novarix съдържа:

  • 500 mg MPFF (микронизирана пречистена • флавоноидна фракция), състояща се от 90% (450 mg) диосмин и 10% (50 mg) други флавоноиди – хесперидин, диосметин, линарин и др.
  • 100 mg хидролизиран колаген тип III и
  • 50 mg еластин.

Novarix съдържа 30 таблетки в опаковка.

1. Микронизирана Пречистена Флавоноидна Фракция
(диосмин, хесперидин, диосметин, линарин и др.)

Диосмин е природен глюкозид, който може да се изолира от редица растения или да бъде произведен чрез извличане на хесперидин от цитрусови плодове и последващо превръщане на хесперидин в диосмин. Молекулата на диосмин се различава от тази на хесперидин, по наличието на двойна връзка между два въглеродни атома в централния въглероден пръстен на диосмин.

Структурни формули на флавоноидите диосмин, хесперидин, диосметин и
линарин.

Структурна формула на колаген тип III.

2. Хидролизиран колаген тип III

Колагенът е най-застъпеният фибриларен белтък в човешкия организъм. Той съставлява около 25 % от белтъците в тялото. Познати са приблизително 28 вида колаген, с различна функция. Един от най-разпространените типове в стените на кръвоносните съдове, кожата е колаген тип III, който придава еластичност на тъканите.

Молекулата на колаген тип III е формирана от три еднакви α-вериги, изградени основно от аминокселинни тримери подредени в следния ред– Gly-Pro-Х или Gly-Х-HYP, където Gly е глицин, Pro е пролин, HYP е хидроксипролин, а Х може да е всяка друга аминокиселина.

При хидролиза, триплетната верига на колаген тип III се разкъсва, дължината на α-веригите намалява и се образува структурата на хидролизиран колаген тип III.

3. Еластин

Друг широко застъпен протеин в състава на кръвоносните съдове, е еластинът. Той придава еластичност на тъканите. Структурата на еластина е подобна на колагеновата. За разлика от колагена обаче, еластинът е по-богат на пролин, с ниско съдържание на хидроксипролин и без наличие на хидроксилизин.