Поносимост, безопасност и нежелани реакции на Novarix

При клинични изпитания, активните вещества в Novarix имат профил на поносимост, подобна на тази при плацебо.

Експериментални проучвания при животни, не са показали тератогенен ефект на активните вещества в Novarix. Тестовете in-vivo и in-vitro не показват ембриотоксични и тератогенни ефекти. Независимо от предклиничничните данни за безопасност, опитът при бременни жени не е достатъчен. При клинични проучвания е налице минимална трансплацентарна миграция на диосмин и хесперидин в майчиното мляко. Novarix следва да се прилага с повишено внимание по време на бременност и кърмене.

Описани са редки случаи на незначителни стомашно-чревни и нервновегетативни нарушения, кожни реакции (обрив, сърбеж, уртикария), които не изискват прекъсване на лечението.

Няма данни за предозиране на Novarix.