Механизми на действие Novarix

1. Възстановяване структурата на съдовата стена и на екстрацелуларния матрикс

Novarix цялостно възстановява структурата на ескрацелуларния матрикс и на съдовата стена, посредством комбинирано действие от няколко механизма.

Novarix инхибира разграждането на колагеновите и еластиновите влакна.

Диосмин и хесперидин спират възпалителния процес във венозната стена и разрушаването на колаген и еластин в ЕЦМ. Диосмин блокира активацията и адхезията на неутрофили, посредством инхибиране действието на фосфолипаза, липоксигеназа, циклооксигеназа. Инхибирайки действието на неутрофилите, нивата на металопротеиназите (MMP) в екстрацелуларното пространство значително намаляват. Понижават се и нивата на простагландини, хистамин и свободни радикали. Това намалява мембранната пропускливост на ендотела и достъпа на клетки от белия кръвен ред до съдовия матрикс, което допълнително понижава нивата на ММР (матриксни металопротеинази), интегрин и цитокина TGF-β1. Понижаването на нивата на ММР и интегрин спира разрушаването на колаген тип III и еластин, а намалените нива на TGF-β1 в екстрацелуларния матрикс допринасят за спиране свръхсинтезата на колаген тип I и спомага за възстановяването на нормалното съотношение между колаген тип III и колаген тип I.

В допълнение, разграждането на еластин се инхибира по още 2 пътя: хесперидин и инхибирането на адхезията на неутрофили, блокират еластолитичните протеази и блокират неутрофилеластазата. По този начин се подтиска разграждането на колагеновите
и еластинови влакна.

Перорално приетите хидролизирани колаген тип III и еластин увеличават нивата на свободни пептиди в екстрацелуларното пространство. Свободните пептиди, получени от хидролизирания колаген тип III и еластин, притежават цитотактични свойства  и привличат около себе си фибробласти, които възстановяват производството на колаген тип III и еластин, и поправят увредения екстацелуларен матрикс (ЕЦМ) във венозната стена.

Novarix инхибира разграждането на колагенови и еластинови влакна.

Novarix инхибира адхезията и миграцията на неутрофилите в матрикса и
намалява синтеза на матриксните металопротеинази- MMP. При това раз-
граждането на колаген тип III и еластин спира.

Novarix възстановява нормалната структура на съдовата стена и екстрацелуларния матрикс посредством синтез на нов колаген тип III и еластин.

Високите нива на пептиди, в частност на хидроксипролин и дипептида пролин-хидроксипролин (Pro-HYP) стимулират рецептори по повърхността на фибробластите в матрикса на венозната стена за производството на нов колаген тип III и еластин и служат като субстрат за тяхната синтеза.

Novarix спира разграждането на колагеновите и еластиновите влакна, и възстановява нормалната структура на съдовата стена и екстрацелуларния матрикс, посредством синтез на нов колаген тип III и еластин.

Синтез на колаген и еластин от фибробластите.

Novarix действа като цитотактичен стимул за фибробластите, увеличава
пролиферацията им и ги стимулира да синтезират колаген тип III и еластин,
които стабилизират екстрацелуларния матрикс и подобряват здравината и
еластичността на стената.

2. Намаляване на венозния оток и бързо облекчаване на болката

Novarix намалява отока и болката, посредством увеличаване тонуса на кръвоносните съдове, повишаване скоростта на венозната циркулация и подобряване лимфния дренаж. Активните вещества в Novarix намаляват резорбцията на невромедиатори от тъканите с 50%, като осигуряват по-голямо количество свободен адреналин, норадреналин и серотонин. Успоредно с това, Novarix увеличава усвояването на свободните невромедиатори от рецепторите на венозната стена. Това подобрява тонуса и контрактилитета на съдовата стена , подобрява венозния оток и води до бързо облекчаване на болката.

Novarix намалява отока и бързо повлиява болката, благодарение на подобрената венозна циркулация, повишения съдов тонус и подобрен лимфен дренаж.

Подобрената венозна циркулация заедно с повишения съдов тонус, увеличават лимфния дренаж, с което се намалява отокът и бързо се повлиява болката.

Механизъм на повишаване на контрактилитета и съдовия тонус

3. Противовъзпалително действие

Novarix блокира един от основните патофизиологични механизми на ХВН – адхезията и миграцията на левкоцити.

Противовъзпалителното действие на Novarix се дължи на наличието на микронизиран диосмин и хесперидин. Множество клинични проучвания доказват, че микронизирана флавоноидна фракция (90% диосмин и 10% хесперидин, диосметин, линарини др.) значително намаляват производството на медиаторите на възпалението, локално в съдовата стена. Противовъзпалителното действие на Novarix се осъществява от 3 основни механизма:

1. Диосмин и хесперидин инхибират активацията на фосфолипаза, липоксигеназа и циклооксигеназа, посредством конкурентно свързване с каталитичните части на ензимите. Блокирайки активацията на ензимите, се предизвиква инхибиране производството на възпалителни медиатори.

2. Диосмин инхибира активацията, миграцията и адхезията на левкоцити, чрез блокиране биосинтезата на произвежданите от тях цитокини.

3. Хесперидин намалява нивата на свободни радикали, предпазвайки ендотелните клетки от хипоксия.

Има множество клинични публикации, които доказват, че при венозна недостатъчност се наблюдава миграция и адхезия на левкоцити. Активните левкоцити се свързват със стената на ендотелните клетки и отключват каскада от възпалителни реакции. Блокирайки адхезията, се възпрепятства отключването на възпалителния процес.

Novarix блокира един от основните патофизиологични механизми на ХВН – адхезията и миграцията на левкоцити.