Лекарствени взаимодействия на Novarix

До момента няма документирани случаи за нежелани лекарствени взаимодействия между активните вещества на Novarix и други лекарства.

С повишено внимание Novarix трябва да се комбинира с аспирин и антикоагуланти. Диосмин има инхибиторен ефект върху цитохром Р450- ензимната система и може да повлияе фармакокинетичните свойства на лекарства, метаболизиращи се посредством тази ензимна система. Пациенти взимащи метронидазол 9 дни след лечение с 450 mg диосмин, демонстрират повишени серумни концентрации на метронидазол, както и промени в концентрациите в урината на метронидазол и неговите метаболити.