Индикации за приложение на Novarix

Novarix се прилага във всички стадии на ХВН, самостоятелно или успоредно с хирургичните методи на лечение.

Биологично активните вещества в Novarix са показни за използване като първа линия на лечение на отоци и симптоми на хронична венозна недостатъчност, във всички стадии на заболяването.

Novarix може да се използва самостоятелно или успоредно с останалите методи на лечение като: преди, по време на и след склеротерапия, аблация, оперативно лечение и компресионна терапия. Novarix позволява да се използва и като алтернативно лечение, когато оперативното лечение не e показано или е невъзможнo.

Индикации за приложение на Novarix: