Етиология на хроничната венозна недостатъчност

Епидемиология

Днес от хронична венозна недостатъчност (ХВН) страдат над 30% от възрастното население в Европа. Според последните проучвания от 2006 г. в България над 37% от пациентите потърсили лекарска помощ страдат от варикозна болест. Разпределението между половете е за сметка на жените 3,5 : 1.

Етиология

Рисковите фактори като: възраст, пол, бременност, тегло, ръст, диета и хранителни навици, употреба на контрацептиви, професия, принудително изправено или седнало положение, играят съществена роля за появата и развитието на заболяването. Прекараната дълбока венозна тромбоза и наследственността имат най-отчетливо значение за клиничната изява. Факторът преживян тромбофлебит е един сериозен знак за заплашващ в бъдещето рецидив. Приема се, че генетичната обусловеност е в 50% от случаите, като засяга по-често жените отколкото мъжете и е съществено по-силно изразена в случаите, когато страдат двамата родитеи. Фамилната обремененост присъства в 68,05% от диагностицираните пациенти, като 13,5% носят наследственост от бащата, а 39,7% от майката. Хормоналните промени по време на бременност, както и хормоналната терапия и вземането на контрацептиви, също се сочат като рисков фактор и заедно с механичното притискане на тазовите вени по време на бременност обясняват по-честата проява на заболяването при женския пол.