Индикации за приложение

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

Атерогенеза

Витамин Е предпазва от оксидиране т.нар. “липиди с ниска плътност” (LDL) и последващото формиране на атеро-склеротични плаки. Антиоксидантите намаляват клиничната изява на съдово заболяване, посредством редуциране на оксидацията на LDL в съдовите клетки и на клетъчния отговор към оксидиран LDL, водещо до намалена адхезия на моноцити в съдовата стена, намалено образуване на foam-cells, намалена цитотоксичност към съдовите клетки и подобрена съдова функция.

Действие на антиоксидантите върху атерогенезата
Действие на антиоксидантите върху атерогенезата - схема

Коронарна артериална болест

Множество епидемиологични проучвания, доказват че, ежедневния прием на антиоксиданти, намалява заболеваемоста и смъртноста от Коронарна Артериална Болест (1)

Ежедневен прием на антиоксиданти и намален риск (в %) от обща смъртност и смъртност от Коронарна Артериална Болест n= 11 178 (2)

обща смъртност и смъртност от Коронарна Артериална Болест
 
1. Diaz, NM, Frei, B, Vita, JA, et al. Antioxidants and atherosclerotic heart disease. N Engl J Med, 1997, Vol.337:408-416
2. Losonczy KG, Harris TB, Havlik RJ. Vitamin E and vitamin  C supplement use and risk of all-cause and coronary heart disease mortality in older person: The Established Populations for Epidemiologic Studies of the Elderly. Am J Clin Nutr 1996; 64:190-6

Инфаркт на миокарда

Приема на антиоксиданти предпазва от Инфаркт на Миокарда с нефатален изход при пациенти с ангиографски доказана Коронарна Артериална Болест( n= 2002) (3)

Процент пациенти без инфаркт на миокарда
 Процент пациенти без инфаркт на миокарда

77% редукция на инфаркт на миокарда в групата приемала антиоксиданти

3. Stephens,NG, Parsons, A, Scofield, PM, et al, Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS). Lancet 1996; 347:781

БРЕМЕННОСТ

Бременността е състояние свързано с появата на оксидативен стрес както поради фактори водещи до повишени нивата на свободните радикали, така и следствие
понижаване на нивата на естествените за организма антиоксидантни ензими, което може да предизвика поява на вродени дефекти или аборт, както и развитие на прееклампсия.

Фактори повишаващи нивата на свободните радикали при бременната жена

  • Притокът на кислород (О2) към фетуса се утроява между 8 и 15-та седмица на бременността
  • Заболявания:
    Диабет
    Прееклампсия
    Инфекции и възпаление

Проучване на L.C. Chappel et. al, Lancet 354(1999):810-816

Двойно сляпо плацебо контролирано проучване при 283 бремени с риск за прееклампсия, доказан с доплеров анализ с две рамена – ежедневен прием на плацебо-142 жени и ежедневен прием на антиоксидант-141 жени.

Проучване на L.C. Chappel et. al, Lancet 354(1999):810-816
% случаи с прееклампсия *P=0,002

Извод

Ежедневният прием на антиоксиданти намалява риска от прееклампсия

В тази връзка American College of Obstetrics & Gynecology препоръчва на всички бременни жени ежедневен прием на антиоксиданти.

КОЖНИ БОЛЕСТИ

По повърхноста на кожата, изложена на действието на UV лъчи, патогенни микроорганизми и замърсители се образуват свободни радикали, които атакуват кожния колаген и еластин. Това води до поява на бръчки, нарушена пигментация, разширени капиляри, себорея, пърхот и косопад.

СТАРЕЕНЕ

Свободните радикали са основния инструмент, чрез който става увреждането на клетките, което води до проява на признаците на староста – загрубяване на кожата, поява на бръчки, намаляване на еластичността на тъканите и кръвоносните съдове, развитие на атеросклероза и др.

РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Много изследвания доказват връзка между висок прием на витамин С и ниски честота на раковите заболявания, най-вече на рака на устата, ларинкса, хранопровода и белия дроб.
Клиничното проучване SELECT (Selenium and Vitamin ECancer Prevention Trial) финансирано от Националния Раков Институт на САЩ, в ход от юни 2004 вече има събрани начални данни, доказващи намаляване на честотата на случаите с рак на простатата при пациенти, приемали препарати съдържащи селен и витамин Е.
Други епидемиологични проучвания установяват обратна зависимост между консумацията на селен и честотата на някои ракови заболявания като рака на гърдата, белия дроб, устата и ларинкса.
Няколко проучвания доказват ефекта от приложението на селен срещу появата на някои странични ефекти (лимфедема, диария, стафилококови инфекции) на радио- и химиотерапията при раковоболни пациенти.

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Клетките на дихателната система са в най-голяма степен изложени на токсичното действие на кислорода, цигарения дим и други замърсители. Това често води до развитие на бронхиална астма, бронхит или белодробен енфизем.

към началото