Въведениe

Едва в началото на двадесети век учените забелязали, че една част на витамин В се разрушава под действието на топлина, а друга част се оказва устойчива на високи температури. Това откритие позволило да се отдели витамин В1 (тиамин),който е термолабилен и витамин В2 (рибофлавин), който е термостабилен. Молекулата на рибофлавина е изолирана през 1933 година и първоначално получава названието лактофлавин. През 1935 година е синтезиран изкуствено и получава съвременното си название рибофлавин. Витамин В2 е наречен така по наименованието на двете вещества, от които е образувана неговата молекула- рибоза и флавин (жълт пигмент). Под влияние на слънчевата светлина рибофлавина губи своите свойства и преминава в неактивна форма.