Проучвания

  • Първи резултати от лечението на пациенти с бъбречна литиаза и инфекции на пикочните пътища с Neorenal-Б. Киперова, Р. Джераси, М. Любомирова, Е. Андреев

    изтегли
  • Приложение на Neorenal при пациенти след екстракорпорална литотрипсия-М. Георегиев, А. Заимов, К. Бонев, П. Симеонов, А. Филев, Е. Буева, С. Атанасова, П. Панчев

изтегли