Индикации за приложение

БЪБРЕЧНО КАМЕННА БОЛЕСТ (УРОЛИТИАЗА)

Действия на Neorenal при различните камъни

Калциеви камъни – увеличва диурезата и ускорява отвеждането на камъко-образуващите вещесва в урината – калциеви и оксалатни йони. Глюкуронатните соли на флавоноидите инхибират преципитацията на калциевия оксалат като свързват калциевите йони.[77]

Пикочно-киселинни

 • Намалява концентрацията на пикочната киселина в урината чрез инхибиране на ензимите ксантин оксидаза и ксантин дехидрогеназа.
 • Увеличва диурезата и ускорява отвеждането на пикочната киселина.
 • Намалява застоя на урина и риска от камъкообразуване при състояния на дехидратация и олигоурия.

Струвитни (магнезиево-амониев фосфат)

 • Елиминира причинителите на инфекция в пикочно-половата система благодарение на антисептичното и диуретичното си действие.
 • Нормализира pH на урината от алкална до неутрална.

Действие на Neorenal върху pH на урината

Neorenal нормализира pH на урината без да я подкислява или алкализира директно, като елиминира причините, които промнят физиологичното и pH.
В случаите, при които урината е с кисело рН поради повишени нива на пикочна киселина в кръвта, Neorenal от една страна ускорява отвеждането на пикочната киселина от организма благодарение на диуретичния си ефект, а от друга намалява нивата на пикочната киселина в серума, чрез подтискане на ензимите ксантиноксидаза и ксантиндехидргеназа.
В случаите, при които урината е с алкално рН следствие на инфекция от уреазо-позитивни щамове, Neorenal нормализира pH на урината чрез ускорената диуреза и по-бързото извеждане на алкализиращите субстанции от организма, както и чрез директно инхибиращо въздействие върху патогенните микроорганизми, благодарение на антимикробното си действие.

Показания за приложение на Neorenal

Вид камъни и причини за образуване Конвенционално лечение Neorenal
КАЛЦИЕВИ    
Идиопатична хиперкалциурия Тиазидни диуретици

+++

Хиперурикозурия Allopurinol, диета ++
Първичен хиперпаратиреоидизъм Оперативно -
Тубулна ацидоза Алкализиране +
Интестинална хипероксалурия Cholestyramine или Калций р.о. -
Наследствена хипероксалурия Пиридоксин, течности +++
Идиопатична каменна болест Фосфати р.о., течности +++
ПИКОЧНО-КИСЕЛИННИ    
Подагра Алкализиране +++
Идиопатични Алопуринол +++
Дехидратация Алкализиране, хидратация +
ЦИСТИНОВИ Течности, алкализиране,
D-penicillamine
+
СТРУВИТНИ Антимикробиално +++

 

Профилактика

Neorenal е особено подходящ и ефикасен в случаите, когато се налага продължителна употреба при профилактика на уролитиаза благодарение на отличната си поносимост и безопастност. До сега не са наблюдавани случай на проява на странични ефекти и непоносимост при употреба над една година. При пациенти с уролитиаза, с цел предотвратяване на нов инцидент на бъбречна колика, предотвратяване на ново образуване на бъбречен камък или забавяне на нарастването на съществуващ конкремент, се препоръчва провеждане на профилактични курсове два пъти годишно по 3 месеца в доза 3 пъти по 1 таблетка.

Дозиране

Индикация Дневна доза Продължителност*
Криза 3 пъти дневно по 2 таблети 10 дни
Профилактика
(в периодите между кризи)
3 пъти дневно по 1 таблета 60 дни

*-минимална продължителност на приема за осигуряване на терапевтичен резултат

Литотрипсия

Neorenal е особено подходящ за приложение след литотрипсия, когато е особено важно всички остатъчни фрагменти от бъбречния камък да бъдат изведени от бъбречното легенче, за да не послужат в последствие за ядра на нова литогенеза и да се профилактира развитието на инфекция върху травмираната епителна тъкан на бъбречното легенче и уретера. В проведено проучване се установи, че 4 седмици след литотрипсия при 80% от пациентите приемащи Neorenal липсват остатъчни фрагменти. Процента на пациенти без остатъчни фрагменти с повишава на 85% и 96% след съответно 8 и 12 седмици прием на Neorenal след литотрипсията. По отношение на наблюдаваните усложнения (наличие на продължителни бъбречни колики, обостряне на съществуваща или поява на нова уроинфекция), пациентите третирани с Neorenal показват тенденция към намаляване на горепосочените усложнения средно с 40% спрямо сходни пациенти без терапия и профилактика с Neorenal.

Ползи

Приложението на Neorenal SR при уролитиаза

 • Ускорява елиминирането на конкрементите
 • Намлява тежестта на симптомите по време на бъбречна колика
 • Намалява честотата на рецидивите
 • Удължава интервалите между кризите
 • Намлява риска от повторно образуване на бъбречни камъни и забавя нарастването на съществуващи конкременти.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВЯНИЯ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА

Приложение на Neorenal при цистит и уретрит

Антимикробиалното действие на екстракта е добре изразено при повечето причинители на инфекции в отделителната система и в съчетание с етиологичното лечение допринася за значително по-бързото оздравяване и изчезване на симптомите. Адстрингентния ефект на Neorenal го прави особено ефикасен в острите фази на възпалителния процес (ексудативната фаза) и спомага за по-бързо облекчаване на симптомите на дизурия и полакиурия. Диуретичният ефект допринася за по-бързото евакуиране на причинителите на инфекцията и отпадните продукти на възпалението. Възможността за продължителна употреба прави Neorenal особено ефикасен при упорити хронични цистити и уретрити. Самостоятелното приложение на Neorenal е обосновано при хроничен цистит и уретрит след спиране на антибиотичното лечение.

Приложение на Neorenal при пиелонефрит

При остър пиелонефрит се препоръчва прилагането на Neorenal в съчетание с основното антибиотично лечение. Локалното антимикробно действие потенциира ефекта на прилагания антибиотик и намалява риска от хронифициране на инфекцията. Адстрингентният ефект на препарата благоприятства намаляване на отока на лигавицата на легенчето в ексудативната фаза на възпалението и овладяване на произтичащите от това симптоми. Увеличената диуреза при адекватна хидратация на пациента ускорява отвеждането на бактериите и отпадните метаболити на възпалението, без да задълбочава дехидратацията и да нарушава електролитния баланс. При пациенти в тежко общо състояние с изразена дехидратация, Neorenal трябва да се прилага след рехидратиране и възстановяване на диурезата над 0.5 ml/min.
При хроничен пиелонефрит Neorenal се прилага по-продължително (до 3 месеца) за максимален ефект от антимикробната терапия особено в случаите на инфекция предизвикана от резистентни щамове.

Една част от случаите с хроничен пиелонефрит са предизвикани от т.нар L-форми на бактериите или протопласти. Това са микроорганизми, които при неблагоприятни условия (промяна в pH на средата, антибактериално лечение и др.) се превръщат от вегетативно-активни микроорганизми в L-форми посредством загуба на клетъчната си стена. При създаване на нови благоприятни условия, L-формите могат отново да преминат в активни форми, което клинично се изразява в екзацербация на симптомите. Счита се, че благодарение на протопластите, инфекцията при хроничен пиелонефрит може да се поддържа продължително време. Протопластите се унищожават в хипотонична среда. Това обстоятелство прави Neorenal особено подходящ за тези случаи, поради факта, че в комбинация с приемането на повече течности, препарата намалява осмоларитета на урината.

Приложение на Neorenal при пиелонефрит

Профилактика

Благодарение на отличната поносимост и безопастност, Neorenal е особено подходящ и ефикасен в случаите, когато се налага продължителна употреба при профилактика на възпалителни заболявания на ППС. При пациенти с хронични инфекциозни заболявания не се наблюдават странични ефекти и непоносимст дори при едногодишна употреба. При пациенти предразположени към хронифициране на инфекцията или с налични хронични инфекции се препоръчва провеждане на профилактични курсове два пъти годишно по 3 месеца в доза 3 пъти по 1 таблетка.

Дозиране

Индикация Дневна доза Продължителност*
Остър цистит, уретрит или пиелонефрит 3 пъти дневно по 2 таблети 10 дни
Хроничен пиелонефрит 3 пъти дневно по 1 таблета 90 дни
Хроничен цистит и уретрит 3 пъти дневно по 1 таблета 60 дни

*-минимална продължителност на приема за осигуряване на терапевтичен резултат

Ползи

Приложението на Neorenal при уроинфекции осигурява:

 • По-бързо излекуване на инфекцията
 • По-бързо негативиране на стерилна урина
 • По-бързо овладяване и намаляване тежестта на симптомите
 • По-висока ефективност на антибиотичното лечение
 • По-пълно елиминиране на причинителя на инфекцията, както и на неговите L-форми и намаляване на риска от рецидиви и реинфекции
 • Възможност за приложение при бременни и деца

 

към началото