Фармацевтична форма


Neorenal SR е изработен по нова фармацевтична технология и нова таблетна форма. Neorenal SR представлява хидрофилна матриксна таблетка с удължено освобождаване Таблетката е изградена от водноразтворимия полимер хидроксипропил метилцелулоза (HPMC), който изгражда хидрофилна полимерна матрица. В порите на тази матрица са инкорпорирани активните съставки на препарата.

Снимки на таблета с Хидрофилна Полимерна Матрица и време за освобождаване

Снимки на таблета с Хидрофилна Полимерна Матрица и време за освобождаване

Времето за разграждане на полимерната матрица и степента на разтворимост на активните съставки предопределят времето за освобождаване и резорбция на активните вещаства.


Снимки под електронен микроскоп на матриксна таблета с удължено освобождаване

Снимки под електронен микроскоп на матриксна таблета с удължено освобождаване

4. Успоредно с разтварянето на активните съставки, тече процес на разтваряне на полимерната матрица, което води до увеличаване размера на порите и ускорява извеждането на активните съставки.
5. При Neorenal SR времето за пълно разтваряне на полимерната матрица е 4 часа
6. Полимерната матрица се разтваря до биологично неактивни съставки

Фармацевтичната форма на Neorenal SR позволява:

  • Удобен и улеснен прием 2 пъти дневно по 1 таблетка.
  • Оптимизиране на фармакологичните показатели – време за достигане на постоянни плазмени нива, AUC (площ под кривата време/плазмена концентрация), бионаличност на активните съставки, които са пряко свързани с терапевтичната ефективност и с проявата на странични ефекти.

към началото