Поносимост и безопасност

Neorenal SR има отлична поносимост и е практически безвреден. Това позволява продължителен прием на препарата – над 90 дни, без да се нарушава алкално-киселинното равновесие или клинико-лабораторните показатели на останалите органи и системи. Няма ограничение да се приема по време на бременност и кърмене, но трябва да се има предвид, че флавоноидите преминават плацентарната бариера и се излъчват в кърмата. Поносимостта на препарата е добра и в случаите на остра и хронична бъбречна недостатъчност. Все пак трябва да се има предвид, че при хронична бъбречна недостатъчност от III и IV.степен (при креатининов клирънс <10 ml/min, серумни нива на уреа >29.9 mmol/l и креатинин > 707,2 μmol/l) в паренхима на бъбрека настъпват изменения, които заедно с променения метаболитен фон намаляват диуретичното му действие.
До сега не са регистрирани случаи на непоносимост и алергични реакции към някоя от съставките на Neorenal SR.