Механизми на действие


Добавянето на 100 мг стандартизиран екстракт от Herniaria glabra в състава на Neorenal SR допълва и потенцира съществуващите механизми на действие: диурeтично, антибактериално, противовъзпалително, антиподагрозно, литолитично и адстрингентно, но добавя и нов механизъм – спазмолитично действие

Механизъм на действие Активна съставка предизвикваща действието
Диуретично действие ФЛАВОНОИДИ
Агликоновите флавоноиди ускоряват бъбречния кръвоток и по този начин увеличават гломерулната филтрация. Това става посредством ендотелно-зависима вазорелаксация следствие на увеличена продукция на азотен оксид (NO), без да се променя продукцията на кислород О2. Това води до увеличена бионаличност на NO и активиране на NO-cGMP метаболитен път.

Захаридните радикали на гликозидните флавоноиди действат в тънкия проксимален участък на бримката на Хенле, проксималните, дисталните и събирателните каналчета като повишават осмотичното налягане в лумена им.

Някои флавоноиди блокират Cl¯ канали в епителните клетки на дисталните и събирателните тубули, кoето води до увеличаване на интралуминалния отрицателен заряд и до подтискане на реабсорбцията на Na.

KCl
Потенцира ефекта на флавоноидите
Антимикробно действие ФЛАВОНОИДИ
Инхибират тирозин-киназата на причинителите на инфекции

Взаимодействат с нуклеофилните аминокиселини на протеините от клетъчната мембрана на някои бактерии и гъбички подобно на хинолоните. Най-често това са повърхностно разположени адхезини, полипептиди от клетъчната стена и мембранно-свързани ензими.

Подтискат дегранулацията на мастоцитите, вероятно чрез вътреклетъчно повишаване на сАТР и пряко мембраностабилизиращо действие и така инхибират освобождаването на хистамин.

Подтискат отделянето на левкотриени и други прекурсори на простагландините.

Подтискат генната експресия при някои патогенни микроорганизми.

ТАНИНИ

Стимулират фагоцитозата и клетъчно медиирания имунитет. Притежават и антибактериална активност, която се дължи на способността им да образуват хидрофобни, водородни и ковалентни връзки с протеини от клетъчната стена и клетъчната мембрана на микроорганизмите. Образуват комплекси с полизахаридите на клетъчната стена. Действат токсично на някои филаментозни гъби, дрожди и бактерии. Притежават противовирусна активност.

ТРИТЕРПЕНИ
Разрушават клетъчната мембрана, вследствие на липофилните свойства на молекулите на тритерпените.

КУМАРИНИ
Кумаринът херниарин притежава антибиотични и антимикотични свойства, които потенцират действията на флавоноидите и тетрацикличните тритерпени.
Адстрингентно действие ТАНИНИ
Свиват епителната тъкан по хода на пикочно-половия тракт в резултат на избирателно свързване с разположени на повърхността на клетъчната мембрана протеинови комплекси, което води до промяна в четвъртичната им структура и възможност за образуване на нови ковалентни и водородни връзки между протеинови молекули намиращи се на съседни епителни клетки.
Антиподагрозно действие ФЛАВОНОИДИ
Ускоряват евакуацията на пикочна киселина в следствие на диуретичното си действие. Инхибират ензимите ксантиноксидаза и ксантиндехидрогеназа.

ТРИПЕРПЕНОВИ САПОНИНИ
Намаляват концентрацията на пикочна киселина.
Литолитично действие Следствие от диуретичното, антимикробното и антиподагрозното действия на принципа на ускорено отвеждане на камъкообразуващото вещество, нормализиране pH на урината посредством коригиране на нейната патогенеза и чрез инхибиране на преципитацията на някои соли.
Противовъзпалително действие ФЛАВОНОИДИ
Подтискат дегранулацията на мастоцитите, вероятно чрез вътреклетъчно повишаване на сАТР и пряко мембраностабилизиращо действие и така инхибират освобождаването на хистамин [6,12].

Подтискат отделянето на левкотриени и други прекурсори на простагландините [16].
Спазмолитично действие КУМАРИНИ
Кумаринът умбелиферон взаимодейства с М-холиновите рецептори на гладката мускулатура и предизвиква релаксация

Херниарин и скополетин инхибират инфлукса на Са2+.

към началото