Противопоказания

Neoralit SR е противопоказан при пациенти с хиперкалиемия (или такива със състояния, предразполагащи към хиперкалиемия), тъй като може да доведе до допълнително повишение на серумния калий. Подобни състояния включват: хронична бъбречна недостатъчност, наследствена епизодична адинамия, неконтролиран захарен диабет, остра дехидратация, тежки физически упражнения при нетренирани индивиди, недостатъчност на надбъбречните жлези, разпад на тъкани или прием на калий–съхраняващи препарати (като триамтерен, спиронолактон или амилорид).

Neoralit SR е противопоказан при пациенти, при които има причина за забавяне или стоп на пасажа на таблетките през гастроинтестиналния тракт, като например пациенти със забавено изпразване на стомаха, езофагеална компресия, интестинална обструкция или стриктура, или такива, приемащи антихолинергични медикаменти. Поради улцерогенния си потенциал, Neoralit SR не трябва да се приема от пациенти с пептична язвена болест.

Neoralit SR е противопоказан при пациенти с бъбречна недостатъчност (гломерулна филтрация по–малко от 0.7мл/кг/мин), тъй като тук има опасност от калцификация на меки тъкани и повишен риск от развитие на хиперкалиемия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хиперкалемия
При пациенти с нарушени механизми за екскреция на калия, приложението на Neoralit SR може да доведе до хиперкалиемия.
Трябва да се избягва приложението на Neoralit SR при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност или друго състояние, при което има нарушена екскреция на калия, както и тежко увреждане на миокарда или сърдечна недостатъчност.