Предозиране

Свръхприемът на калиеви соли от пациенти без предразполагащи към хиперкалиемия състояния рядко причинява сериозна хиперкалиемия при препоръчителните дози. Важно е да се знае, че хиперкалиемията е безсимптомна и може да се прояви само с увеличени концентрации на калий в плазмата и с характерни ЕКГ промени. Методите за терапия на хиперкалиемията включват: (1) премахване на храни, богати на калий, калий–съдържащи медикаменти и калий, съхраняващи диуретици; (2) интравенозно вливане от 300–500 мл/час 10% разтвор на декстроза съдържащ 10–20 единици инсулин на 1000 мл; (3) корекция на ацидозата, ако има такава, с интравенозно приложение на натриев бикарбонат; и (4) приложение на обменни смоли, хемодиализа или перитонеална диализа.
При лечението на хиперкалиемията трябва да се има предвид, че при пациенти, които са на дигиталис, рязкото намаляване на калиевата концентрация може да доведе до дигиталисова интоксикация.