Лекарствени взаимодействия

Всяко увеличаване на извънклетъчната концентрация на калий може да отслаби действието на сърдечните гликозиди, докато намаляването му ще засили тяхното аритмогенно действие. Антагонистите на алдостерона, калий–съхраняващите диуретици, АСЕ–инхибиторите, нестероидните противовъзпалителни лекарства и периферните аналгетици намаляват излъчването на калий чрез бъбреците.
Лекарства, съдържащи цитрат, които се приемат едновременно с такива, съдържащи алуминий, могат да предизвикат засилване на абсорбцията на алуминия. Ако употребата на такива средства е наложителна, между приемите им трябва да има интервал най–малко от 2 часа.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАЛИЙ–СЪХРАНЯВАЩИ ДИУРЕТИЦИ: Едновременното приложение на Neoralit SR с калий–съхраняващи диуретици (като триамтерен, спиронолактон или амилорид) трябва да се избягва, тъй като това може да доведе до тежка хиперкалиемия.

ЛЕКАРСТВА, КОИТО ЗАБЯВАТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНОТО ТРАНЗИТОРНО ВРЕМЕ (като антихолинергици) може да се очаква, че ще повишат дразненето на стомашно–чревния тракт, което предизвикват калиевите соли.