Фармацевтична форма и дозиране

Фармацевтична форма на Neoralit SR

Фармацевтичната форма на Neoralit SR e матриксна таблетка с удължено освобождаване. Тази лекарствена форма позволява удължаване на времето за освобождаване на калиевия цитрат, постига се намаляване на локалното дразнене в ГИТ и по–специално в стомаха.

Начин на дозиране на Neoralit SR

Към лечението с Neoralit SR трябва да се добави и хранителен режим с ограничен прием на сол (избягване на солени храни и допълнително посоляване на храната), и да се препоръча прием на повече течности (обемът на урината трябва да бъде поне 2 литра на ден). Целта на лечението с Neoralit SR е да се приложи достатъчна доза от препарата, за да се възстанови нормалното ниво на цитрат в урината (повече от 320 мг/ден и възможно най–близо до нормата от 640 мг/ден) и да се увеличи рН на урината до ниво между 6.0 и 7.0.
При пациенти с лека към умерена хипоцитратурия (>150 мг/ден), Neoralit SR трябва да се приложи в доза от 30 мЕкв/ден (10 мЕкв три пъти на ден с храната) или 3 пъти дневно по 2 таблетки.
При пациенти с тежка хипоцитратурия (цитрат в урината под 150 мг/ден), лечението трябва да се започне с доза от 60 мЕкв/ден (20 мЕкв три пъти на ден или 15 мЕкв четири пъти на ден по време на хранене или до 30 мин. след хранене). Препоръчваната доза на Neoralit SR при тези пациенти е прием на 4 таблетки, 3 пъти дневно или прием на 3 таблетки, 4 пъти дневно.
Дози Neoralit SR над 100 мЕкв/ден (или 20 таблетки дневно) не са проучвани и не се препоръчва да се прилагат.

Нива на цитрат в урината Сутрин Обед Вечер Обща дневна доза в таблетки Обща дневна доза в мЕкв/ден
>150 mg/ден 2 табл. 2 табл. 2 табл. 6 табл. 30 мЕкв/ден
<100 mg/ден 4 табл. 4 табл. 4 табл. 12 табл. 60 мЕкв/ден

За да се определи адекватно началната доза и да се оцени ефективността на всяка направена промяна в дозата, трябва редовно да се следят нивата на цитрата и/или pH на урината. Според измерените резултати се уточнява индивидуалната дозировка за метафилаксия.
Нивата на цитрат в урината и лабораторното отчитане на рН на урината трябва да се измерват на всеки 4 месеца.
Нивата на серумните електролити (натрий, калий, хлорид и въглероден двуокис), серумен креатинин и пълна кръвна картина трябва да се мониторират на всеки 4 месеца. Лечението трябва да се преустанови, ако има хиперкалиемия, значително повишение на серумния креатинин или значителен спад на хемоглобина или хематокрита.

Контрол и корекция на дозата

При невъзможност за определяне нивата на цитрат в урината, в общия случай се започва с начална доза от 3 пъти по 2 таблетки на ден като се измерва рН на урината два пъти дневно с тест-лентичките приложени към препарата. Оценка на ефективността на лечението се прави 3 дни след началото на приема, тъй като калиевия цитрат достига постоянни плазмени концентрации на 3-тия ден. В случай, че на 3-тия ден рН на урината не е достигнала физиологични стойности (рН 6.0 – 7.0), дневната доза се увеличава, като се добавя по една таблетка към всеки дневен прием, т.е. увеличението е с 3 таблетки дневно. Ефектът от повишаването на дозата се оценява отново след 3 дни. Правят се толкова корекции на дозата, колкото е необходимо за постигане на желания терапевтичен резултат.
Контрола на киселинността на урината с тест лентичките се извършва ежедневно през целия курс на лечение.
При бъбречна тубулна ацидоза се препоръчва начална доза от 3 пъти по 4 таблетки дневно, като контрола и корекцията на дозата се извършват по гореописания начин.
Не се препоръчва прием на повече от 10,8 грама калиев цитрат дневно.

Начин на прием на Neoralit SR

Таблетките Neoralit SR се приемат цели по време на хранене или до половин час след хранене с една чаша вода (240 ml). Приемането на допълнително течности (2-3 литра на ден) е препоръчително. Да не се заема легнало положение поне половин час след прием на препарата

към началото