Поносимост, безопасност и нежелани реакции

Neoralit SR се понася добре и много рядко може да предизвика нежелани реакции. 

Kарциногенеза, мутагенеза и нарушения на фертилитета:

Според резултатите, получени при животни, калиевият цитрат има много ниска токсичност в препоръчваните дози. Продължителни тестове при плъхове показват, че дози от 1 г/кг до 3 г/кг телесно тегло са безвредни. Токсикологичните тестове върху репродуктивността при плъхове и зайци при 2 г/кг телесно тегло не показват тератогенни или ембриотоксични ефекти.

Приложение при бременност

Neoralit SR трябва да се прилага при бременни жени само ако е абсолютно необходимо.

Кърмене

Нормалното съдържание на калиеви йони в майчината кърма е около 13 мЕкв/л. Не е известно дали Neoralit SR увеличава това съдържание. Neoralit SR трябва да се прилага по време на кърмене с особена предпазливост.

Приложение в педиатрията

Лечение на деца под 12 години не се препоръчва, тъй като няма достатъчно клинични данни за тази възрастова група.

Нежелани реакции

Някои пациенти могат да развият леки гастроинтестинални смущения по време на терапията с Neoralit SR, като стомашен дискомфорт, повръщане, диария, увеличена перисталтика и гадене. Тези симптоми се причиняват от дразнене на гастроинтестиналния тракт и могат да бъдат облекчени, като се приема дозата по време на хранене или като се намали самата доза.

към началото