Различни възможности за увеличаване приема на фолиева киселина

Когато трябва да се увеличи дневния прием на фолиева киселина при бременните жени чрез промяна на хранителния им режим, трябва да се имат предвид няколко неща. Първо, много трудно може да се постигне адекватно ниво на фолиевата киселина в организма на жената чрез повишена консумация на природни фолати. Както вече бе споменато, бионаличността на природните фолати е ниска и са необходими много големи количества храна богата на фолати, за да се достигне до еквивалента на 0,4 мг фолиева киселина дневно.
Второ, основната таргет група от населението са жените в периконцептивния период, при които трябва да се поддържа адекватно ниво на фолиева киселина преди и след забременяване. Неправилно е усилията да се насочат само към жените, планиращи бременност, защото повече от половината бременности не са планирани. Затова препоръката за допълнителен прием на фолиева киселина трябва да е насочена към всички жени, които могат да забременеят.

Фолиева киселина на таблетки

Единствената възможност да се осигури адекватно ниво на фолиевата киселина представляват таблетните форми. На пръв поглед това изглежда лесен и приемлив начин за увеличаване серумните нива на фолиева киселина без съществена промяна в хранителните навици. Изследванията обаче показват, че само 30% от жените на възраст между18 и 45 г. имат навика да пият ежедневно витамини или други таблетни препарати. Някои бременни жени вземат пренатални витамини по съвет на техния лекар, но повечето не започват редовното приемане на витаминни препарати докато не забременеят. За предпазване от ДНТ това е вече твърде късно.

Оценка на получения ефект от профилактиката на ДНТ с фолиева киселина

Независимо от използваната стратегия, резултатите от нея трябва да се отчитат и да се оценява нейната ефикастност. Това може да става косвено, като се отчита информираността на населението.

Данни за информираността на жените в САЩ са получени след проведено проучване от агенция March of Dimes (MOD).  

Данните за България получени от телефона анкета проведена на 204 жени, от които 56 бременни, показват следното:

202 MOD Въпроси САЩ
2002
Флорида
2000-01
  2003 Въпроси Бременни Небременни
Чували са за фолиева киселина 80% 66%   Чували са за фолиева киселина 82% 37%
Вземат фолиева киселина всеки ден 33% 51%   Вземат фолиева киселина всеки ден 82% 16%
Знаят за превантивния ефект на фолиевата киселина срещу вродени малформации 20% 15%   Знаят за превантивния ефект на фолиевата киселина срещу вродени малформации 28% 8%
Знаят, че трябва да вземат фолиева киселина преди забременяване 10% 17%   Знаят, че трябва да вземат фолиева киселина преди забременяване 2% 0%
Научили са за фолиевата киселина от:       Научили са за фолиевата киселина от:    
Медии       Медии    
Печатни 46% 35%   Печатни 46% 66%
Електронни 26% 16%   Електронни 0% 0%
Лекар 25% 27%   Лекар 54% 34%

Най-добрия начин за оценка на ефекта представлява проследяването на нивото на фолиева киселина в кръвта от една страна и от друга честотата на ДНТ в популацията. Нивото на фолатите би могло да бъде следено в серума, плазмата или урината [29]. Измерване на количеството им в еритроцитите дава най-добрата възможност по-дългосрочна прогноза. Концентрацията в серума от своя страна дава добра преценка за експозицията на концепсуса на фолати в най-критичния му период.