Приложение на Neopholic meta за профилактика на дефекти на невралната тръба (ДНТ)

Понастоящем се приема, че адекватния прием на фолати е важен фактор засягащ риска за жени от раждане на дете с ДНТ. Приемът на фолиева киселина за профилактика на ДНТ се базира на ранни обзервационни проучвания, които после са допълнени с три интервенционни проучвания. Тези проучвания дадоха сериозни доказателства, че приема на фолиева киселина може да намали риска от поява и повторно раждане на дете с ДНТ. Някои от обзервационните проучвания са базирани на данни от хранителния режим и показаха, че диета богата на фолати също се асоциира с намалена честота на раждания с ДНТ. ДНТ са вродени малформации, които се получават когато невралната плоча не се затвори напълно при формацията на невралната тръба през ранното ембрионално развитие. Най-честите форми на дефект на невралната тръба са спина бифида и аненцефалия. Аненцефаличните фетуси имат частична дегенерация на мозъчната тъкан и най-често се абортират или се раждат мъртви. Всички живородени умират за няколко часа. Повечето фетуси със спина бифида се раждат живи, но те най-често са инвалидизирани с деформация на гърба, парализа на краката и инконтиненция.

Neopholic Meta се прилага за профилактика на ДНТ, като осигурява нужното количество фолати под формата на - метилфолат, който се приема по-лесно от клетката и метаболизмът му не зависи от генетични вариации и външни фактори.