Ползи от приложението на Neopholic meta

  • Neopholic Meta осигурява по-висока степен на абсорбция и не се повлиява от генни вариации.
  • Neopholic Meta не се нуждае от допълнителен метаболизъм, а доставя на клетката директно L- метилфолат
  • Neopholic Meta има 7 пъти по-висока бионаличност от фолиевата киселина.
  • Neopholic Meta не маскира дефицит на витамин В12, за разлика от фолиевата киселина
  • Neopholic Meta е нова степен на сигурност в профилактиката на ДНТ – гарантира сигурен прием на фолати под най-удобната за организма форма.