Mаскиране дефицита на витамин B12

Приемът на големи количества фолиева киселина се смята, че маскира анемията асоциирана с дефицит на витамин В12; това може да забави диагнозата и лечението, като така се позволява прогресията на неврологичната увреда. Циркулиращата неметаболизирана фолиева киселина влязла в клетката може да се редуцира до THF чрез ензима дихидрофолат редуктаза в две стъпки. Въпреки метиловия капан следващ дефицита на витамин В12, ще има достатъчно THF от нередуцираната фолиева киселина, за да се поддържа синтеза на пурин и пиримидин. Състоянието на мегалобластна анемия няма да стане явно и дефицита на витамин В12 ще бъде маскиран. Симптомите на дефицит на витамин В12 включват както хематологични така и неврологични ефекти. И докато хематологичните ефекти са обратими, асоциираните неврологични ефекти може да не са обратими, като зависят от това, доколко са прогресирали, преди започване на лечението им.

Съпоставка на абсорбцията и метаболизма на Neopholic Meta спрямо фолиевата киселина


Съпоставка на абсорбцията и метаболизма на Neopholic Meta спрямо фолиевата киселина