Бионаличност на Neopholic meta

Относителната бионаличност на Neopholic Meta срещу тази на фолиева киселина е проучена чрез измерване на нивата на тоталните плазмени фолати след прием на единична доза от 400 мкг с и без преднатоварване. Плазмени проби от 24 пациента са събрани преди и 1, 2, 3, 4, 6 и 8 часа след приема на Neopholic Meta или фолиева киселина. Определени са стойностите на площта под кривата (AUC) и на максималните плазмени концентрации (Cmax). Резултатите получени без преднатоварване показват, че Neopholic Meta има по-добра бионаличност от фолиевата киселина (AUC ratio Neopholic Meta /ФК: 156, Cmax ratio Neopholic Meta /ФК: 123), а тези получени с преднатоварване показаха почти еднаква бионаличност на двата фолата (AUC ratio Neopholic Meta /ФК: 109, Cmax ratio Neopholic Meta /ФК: 84). Кинетиката в групата на Neopholic Meta е по последователна и показва по-малко индивидуални вариации. Двама души показват много ниска бионаличност на фолиева киселина и нормална бионаличност на Neopholic Meta без преднатоварване. След насищане на телесните зони с фолиева киселина (преднатоварване), бионаличността за фолиева киселина и на двамата се подобрява.

Бионаличност на Neopholic meta