Активност на Neopholic meta

Синтеза на Neopholic Meta започва от фолиева киселина, която се редуцира химически до тетрахидрофолат. Тази редукция води до формирането на нов център и два диастереоизомера в еднакво моларно съотношение. В природата редуцираните фолати съдържат само чист L-изомер (кореспондиращ на 6S-изомера в метилфолат). Биологичната активност на синтетичния L-метилфолат (Neopholic Meta) беше тествана чрез микробиологичен анализ, при който се отчита растежа на Lactobacillus casei (L. casei) в среда с Neopholic Meta (L-метилфолат), фолиева киселина, D,L-метилфолат и D-метилфолат. Neopholic Meta (L-метилфолат) показва еднаква активност с фолиевата киселина, D,L-метилфолатът е точно наполовина активен, а D-метилфолатът е напълно неактивен.