Aбсорбция на фолатите

Абсорбцията на фолати става предимно в тънкото черво Повечето фолати храната са полиглутаматни производни на фолиевата киселина.

Абсорбция на фолати - схема

 

В организма на човека фолиевата киселина се абсорбира в моноглутаматна форма.

Фолати с полиглутаматна верига се хидролизират до моноглутаматна форма от ензим намиращ се в чревната мукоза, след което се извършва абсорбция на моноглутаматните фолати. В клетките на тънките черва, абсорбираните фолати се редуцират до L-метил тетрахидрофолат (L-метилфолат) от ензима фолатредуктаза. След това L-метилфолатът се транспортира до черния дроб и периферните тъкани чрез кръвообращението където изпълнява своите биологични функции. Относителната бионаличност на хранителни фолати е между 50 и 98% в сравнение с чистата моноглутаматна форма на фолиевата киселина.

При приема на Neopholic Meta не е нужна трансформация на фолиевата киселина, тъй като се приема крайния активен продукт на тази биохимична верига. При прием на синтетична фолиева киселина по-голямата част от нея се трансформира до L-метилфолат, но се установява наличие и на неметаболизирана фолиева киселина в кръвта. Освен това, при хората, L-метилфолат е основното съединение в циркулацията и е единствената форма на фолат, която може да премине кръвно-мозъчната бариера.

В клетките фолатите постъпват по два добре известни механизма за активен транспорт-посредством редуцираният фолатен преносвач (RFC) и фолатния рецептор (FR). RFC има значително по-висок афинитет за L-метилфолат, докато фолатния рецептор има малко по-висок афинитет за фолиева киселина. Освен това е възможен и пасивен транспорт на фолати.