Химичен състав на Neolipidra

Neolipidra е биотехнологичен продукт получен при ферментацията на дрождата (гъбичката) Monascus purpureus върху влажен ориз. Neolipidra съдържа екстракт от метаболитите на ферментацията. Neolipidra е агент намаляващ холестерола. Биологично активните вещества в състава на Neolipidra са: 14 различни монаколина – инхибитори на HMG-CoA редуктазата, стероли – бетаситостерол, кампастерол, стигмастерол, сапогенин, изофлавони, моно- и полиненаситени мастни киселини, наситени мастни киселини, пигменти. Ефектът на намаляването на нивата на холестерола се дължи както на монаколините, така и на стеролите, изофлавоните и на ненаситените мастни киселини (93).
Другите вещества влизащи в състава на екстракта от биосинтезата са: оризово нишесте, фибри, протеини, натурални пигменти, фосфор, калций, алуминий, желязо, манган, магнезий и сребро. Количественият състав в проценти за една таблетка Neolipidra- 300 мг екстракт е посочен в таблица 10.

Таблица 10. Процентно съдържание на вещества в 300 мг екстракт
(1 таблетка)

Вещество Процентно съдържание
в 300 мг екстракт
Оризово нишесте

73,4%

Фибри

0,8%

Протеини

5,8%

Вода

3-6%

Пигменти

<0,33%

Фосфор (органичен фосфор 0,02%)

0,44%

Ca, Al, Fe, Mn, Mg, Cu,  
Общо количество на монаколините -
инхибитори на HMG-CoA редуктазата

0,4%

Мастни киселини  
Наситени (палмитионова и стеаринова)

<0,5%

Моно- и полиненаситени (линолеова, линоленова и др.)

<1,5%

 

МОНАКОЛИНИ

В състава на Neolipidra се откриват 14 монаколина при изследване с течна хроматография. Осем от монаколините в Neolipidra са в лактонна форма, а 6 са в хидроксикиселинната форма на монаколините. Наличието на монаколини в хидроксикиселинна форма е от особено значение за бързината на действие и степента на терапевтичния ефект. Всички монаколини в състава на Neolipidra са мощни инхибитори на HMG-CoA редуктазата.
Монаколин К е основният компонент във фракцията монаколини. Заедно хидроксикиселинната си форма представлява около 70% от монаколините в състава на Neolipidra. Монаколин К е натурален структурен аналог на ловастатин (мевинолин).
Общото количество на монаколини в лактонна форма в състава на Neolipidra е не по-малко от 1,0188 мг.

Таблица 11. Структурни формули и молекулно тегло на монаколините в Neolipidra
Структурни формули и молекулно тегло на монаколините в Neolipidra

Общото количество на монаколини в хидроксикиселинна форма в състава на Neolipidra е 0,1985мг.
Всяка таблетка Neolipidra съдържа не по-малко от 1,217 мг монаколини в лактонна и хидроксикиселинна форма
Идентифицирането на монаколините посредством HPLC (Течна Хроматография с ВисокаМощност) е представено на фиг.7 по-долу включваща хроматографския профил и UV спектъра на монаколините в Neolipidra.

Фигура 7. HPLC профил и UV спектър на монаколините в Neolipidra.

HPLC профил и UV спектър на монаколините в Neolipidra

ПОЛИКЕТИДНИ ПИГМЕНТИ

В състава на Neolipidra влизат и поликетидни пигменти. Освен оцветяващите свойства до момента не е установено доклко пигментите имат отношение към намаляването на плазмените нива на липидите.

Фигура 8. Поликетидни пигменти
Поликетидни пигменти

МАСТНИ КИСЕЛИНИ

Ненаситени мастни киселини

В състава на Neolipidra са представени основно от олеинова, линоленова и линолеова киселина. Известно е, че ненаситените мастни киселини могат избирателно да намалят нивата на серумните триглицериди и липопротеини с много ниска плътност. Количеството им в състава на Neolipidra е 4,5 мг в 1 таблетка.

Наситени мастни киселини

Neolipidra съдържа наситенитените мастни киселини палмитинова, стеаринова и арахидинова киселина. Количеството им в състава на Neolipidra е 1,5 мг в 1 таблетка. Не е известно да притежават действие намаляващо нивата на липопротеини.

към началото