Странични ефекти

В терапевтични дози не се наблюдават странични ефекти от употребата на препарата. При предозиране е възможно да се наблюдават преходни гастроинтестинални симптоми, като рефлукс, сухота в устата и повръщане. При нормализиране на дозата тези симптоми бързо изчезват. Neolipidra като цяло се понася добре; нежеланите странични реакции най-често са леки и бързо преходни.
Страничните ефекти съобщавани в клиничните проучвания за Neolipidra са съпоставими с тези при плацебо. Приемът на Neolipidra не се асоциира със страничните ефекти на статините, както и не води до промени в лабораторните показатели.

Следните ефекти могат да бъдат съобщавани при прием на Neolipidra.

Скелетни

Рядко се съобщава за мускулни болки. Neolipidra, за разлика от статините не се свързва с миопатия, рабдомиолиза, артралгии.

Гастроинтестинални

Редки, съобщават се при <3% от лекуваните пациенти. Най-честата им изява е парене зад гръдната кост(рефлукс) и флатуленция (газове и подуване на стомаха). Приемът на Neolipidra не свързва с промени в лабораторните показатели като: повишени трансаминази, алкална фосфатаза, гама-глутамил транспептидаза и билирубин.