Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките, както и известна свръхчуствителност към дрожди.

Бременност и кърмене

Атеросклерозата е хроничен процес и спирането на липидо-намаляващата терапията през бременността и кърменето би трябвало да повлияе незначително на дългосрочния ефект от терапията за хиперхолестеролемия. Освен това, холестеролът и други продукти от холестероловата биосинтеза са есенциални за развитието на плода, на неговата синтеза на стероиди и клетъчни мембрани.
Заради способността на всички инхибитори на HMG-CoA редуктазата, да намаляват синтеза на холестерол, а вероятно и на други продукти от биосинтетичния път на холестерола, Neolipidra е противопоказан при бременност и кърмене. Ако пациентка забременее докато е на терапия с Neolipidra, медикаментът трябва да се спре веднага и пациентката трябва да се предупреди за възможните нежелани ефекти.
Има редки съобщения за вродени аномалии след вътрематочна експозиция към HMG-CoA редуктазни инхибитори. При преглед(92) на около 100 проспективно проследени бременности при жени приемали HMG-CoA редуктазен инхибитор, честотата на вродените аномалии, спонтанни аборти и мъртвородени не надвишава тази която се очаква в общата популация. В 89% от проспективно проследените бременности , лекарствената терапията е започната преди забременяването и е прекратена в някакъв момент от третия триместър, когато е била открита бременността. Тъй като безопасността при бременност не е установена и няма очевидна полза от терапията с Neolipidra по време на бременността, лечението следва да бъде незабавно прекратено, в момента в който се установи бременност.

Кърмене

Не е известно дали Neolipidra се излъчва с кърмата.Тъй като има възможност за сериозни нежелани реакции в кърмените бебета, жени които се лекуват с Neolipidra не трябва да кърмят.

Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността при пациенти на възраст от 10-17 години с heFH е оценена в контролирани клинични проучвания с 48 седмична продължителност при подрастващи момчета и контролирани клинични проучвания с 24 седмична продължителност при момичета които са поне 1 година след менархе. Пациентите лекувани с инхибитори HMG-CoA редуктазата имат почти същия профил на нежелани реакции, като този на пациентите лекувани с плацебо. В тези ограничени контролирани проучвания, не се открива вреден ефект върху растежа и сексуалното узряване при момчетата и върху продължителността на менструалния цикъл при момичетата. Няма данни за употребата на статини при деца под 10 годишна възраст. Не се препоръчва употребата Neolipidra при деца под 10 годишна възраст.

Гериатрична употреба

Фармакокинетично проучване с инхибитор HMG-CoA редуктазата показа, че нивото на средната плазмена концентрация на HMG-CoA редуктазната инхибиторна активност при възрастни пациенти между 70 и 78 години е около 45 % по-висока от тази при пациенти на възраст между 18 и 33 години; но опита от клинични проучвания с възрастни пациенти показва, че не е необходимо коригиране на дозата на базата на тази възрастово-свързана фармакокинетична разлика. В двете големи клинични проучвания с ловастатин(мевинолин) (EXCEL и ANCAPS/TexCAPS), 21% (3094/14850) от пациентите са над 65 годишна възраст. Липидо-намаляващата ефикасност е поне толкова голяма, колкото и при по-млади пациенти, и като цяло няма разлика в безопасността при прилагане на максимално препоръчваните дози. Neolipidra може успешно да се прилага при възрастни пациенти с известни противопоказания за прием на статини.

към началото