Предозиране

След орално приложение на Neolipidra при мишки, средната летална доза е измерена на > 240г/м2.
Петима доброволци са приемали до 200мг ловастатин като единична доза, без клинично значими нежелани реакции. Съобщено е за няколко случая на случайно предозиране; нито един пациент не е имал специфични симптоми, и всички пациенти са се възстановили без последствия.
Без да са направени допълнителни проучвания, не може да се препоръча специфично лечение на предозирането с Neolipidra.
Диализибилитета на Neolipidra и нейните метаболити при човека не е известен към настоящия момент.