Химичен състав

Всяка таблетка Neolexan съдържа 50мг 5–хидрокситриптофан [2 амино– 3–(5–хидрокси–1Н–индол–3–ил) пропаноева киселина]. 5–хидрокситриптофан представлява безцветен кристален прах, който е малко разтворим във вода. Молекулната му маса е 220,225.
Емпиричната му формула е: С11Н12N2O3, а структурната му формула е:

neolexan (неолексан) - химичен състав

Фигура 1
Структурна формула на 5–хидрокситриптофан