Взаимодействия с лекарства и храни

Въпреки, че няма специфични съобщения по въпроса, е възможно когато Neolexan (5–хидрокситриптофан) се приеме заедно със селективен инхибитор на обратният захват на серотонина (SSRI) като флуоксетин, пароксетин, сертралин или флувоксамин, или с MAOI антидепресант като фенелзин или транилципромин да предизвика състояние известно като серотонинов синдром. Този синдром не бе проявен в 12 месечно проучване с Neolexan (5–хидрокситриптофан) (200мг/ден) приеман заедно с медикамент от групата на MAOI.
Серотониновият синдром се характеризира с тревога, объркване, делириум, тахикардия, диафореза и промени в кръвното налягане. Ако има съмнения за серотонинов синдром, приема на Neolexan (5–хидрокситриптофан) и всеки друг преципитиращ медикамент (SSRI или MAOI) трябва да бъде незабавно преустановен. Поради възможността от поява на серотонинов синдром, Neolexan (5–хидрокситриптофан) вероятно не бива да бъде използван при пациенти на лечение с SSRI или MAOI антидепресант. Ако се използва заедно с който и да е от тези два медикамента, напр. за краткотрайна терапия при преминаване от SSRI към Neolexan (5–хидрокситриптофан), лекаря и пациента трябва са запознати с потенциалните симптоми на това заболяване.