Усложнени инфекции на уринарния тракт

Усложнени ИУТ се наблюдават при пациенти с обструкции, анатомични или функционални заболявания на пикочния тракт. Уролитиазата и катетеризацията са също предразполагащи за усложнена инфекция.

Фактори свързани с усложнени инфекции на урогениталната система

Фактори свързани с усложнени инфекции на урогениталната система

Етиология и инцидентност на усложнените инфекции на уринарния тракт

Е.coli е най–често срещания уропатоген при усложнените ИУТ.

Усложнени ИУТ могат да се наблюдават във всички възрасти. При новородени и деца са индикативни за анатомични абнормности на пикочния тракт. Честотата на тези случаи е при около 2% от децата. Останалата част от усложнените инфекции на урогениталната система са при възрастни мъже и жени. При мъже наличието на инфекция на урогениталната система е под 1% до 50-тата – 60-тата година от живота, когато започва хипертрофията на простата и обструкция, налагаща урологична инструментална интервенция.

Хоспитализации поради други заболявания, които налагат уринарна катетеризация, могат да доведат до придобиване на инфекция на урогениталната система. Над 10% от хоспитализираните пациенти имат уринарни катетри (САЩ) и около 10 – 15 % от тях развиват последваща бактерурия. Свързаните с катетеризация инфекции на урогениталната система представляват около 40% от несмесените инфекции. Грам негативна бактеремия при хоспитализирани пациенти е най-честият източник на уросепсис, вследствие на бактерурия, след катетеризация.

Много повече видове бактерии причиняват усложнени и болнично придобити инфекции на урогениталната система, в сравнение с тези причиняващи неусложнени уроинфекции. Е.coli е най-често срещания организъм, но много други бацили причиняват усложнени инфекции на урогениталната система: Proteus mirabilis, Proteus spp., Providencia spp., Serratia spp., Kleibsiella spp. и Pseudomonas.

Тези видове са много по-резистентни на лечение, особено Staphylococcus aureus, който също причинява усложнени инфекции на урогениталната система.

Патогенеза на усложнените инфекции на уринарния тракт

Както при неусложнените инфекции на урогениталната система, така и при усложнените, разпространението на инфекцията е във възходяща посока по целия тракт. Рядко бъбреците се засягат вторично от бактеремия. Задържането на урината или друга функционална абнормност, увреждат нормалната ефикасна способност на пикочния мехур да елиминира бактериите. Хирургическа намеса или катетеризацията осигуряват входна врата на бактериите и затрудняват ерадикирането им с антимикробни агенти. Везикоуретералния рефлукс улеснява пътя на бактериите от пикочния мехур към бъбрека, предизвикващи пиелонефрит.