Химичен състав на CYSTOSTOP RAPID и на CYSTOSTOP CHRONO

Биологично–активните вещества влизащи в състава на Cystostop Rapid и на Cystostop Chrono са от естествен произход. Двете фармацевтични форми на Cystostop съдържат едни и същи активни вещества в различни количества, в зависимост от терапевтичните потребности в острата и в хроничната фаза на ИУТ. 

Активните вещества в състава на Cystostop са D-маноза, стандартизиран екстракт от плодовете на червена боровинка и стандартизиран екстракт от листата на бреза.

D–маноза

D-маноза

D–маноза

D-манозата е монозахариден изомер на глюкозата, присъстваща естествено в дървесината и плодовете на множество растителни видове. D-манозата участва в най-много клетъчни процеси в сравнение с другите основни захари.

Множество биохимични проучвания описват ролята на D-манозата в комуникацията между клетките, потискане на туморния растеж и предпазване от паразитни, бактериални, вирусни и гъбични инфекции, както и с основната º роля при тъканното ремоделиране.

D-манозата е необходима за производството на цитокини, с което се подпомага имунната система. Доказателства за противовъзпалителното действие на D-маноза се намират в изследванията при пациенти с ревматоиден артрит. 

В проучване на Glycobiology Institute at Oxford е установено, че макрофагите имат манозни рецептори, които активират имунните атаки.

Химични вещества в стандартизирания екстракт от плодовете на червена боровинка (Vaccinium macrocarpon)

Основните биологично – активни вещества, които се откриват в стандартизирания екстракт са: А-тип проантоцианидини (PACs), тритерпеноиди, фруктоза, лeктини, катехини, аскорбинова киселина, бензоена киселина, хининова киселина, оксалова киселина, лимонена киселина и ябълчена киселина.

С най-голямо значение в лечението на ИУТ от съставките на екстракта са тип-А проантоцианидините (PACs) — клас на флавоноидите, наричан по-рано кондензирани танини, известни също и като олигомерни проантоцианидини (ОПЦ)

Тип А проантоцианидини

Тип А проантоцианидини

Химични вещества в стандартизирания екстракт от листата на бреза

Стандартизираният екстрактът от листата на бреза е с богат химичен състав. Няколко основни групи химически вещества присъстват в състава му — флавоноиди, бетулорентична киселина, танини, дамаранови тритерпени, калиев нитрат.

Флавоноиди

Флавоноидите съставляват един от най-характерните класове химични съединения при висшите растения. Много флавоноиди са идентифицирани като пигменти в повечето цветни растения. Освен в цветовете, флавоноидитe се срещат и в други части на растенията. Флавоноидите са полифенолни съединения, притежаващи 15 въглеродни атома, които структурно представляват 2 бензенови пръстена свързани линейно с верига от 3 въглеродни атома.

Флавоноиди

Флавоноиди

Повечето флавоноиди са представени в растенията в свързано състояние със захариден остатък (гликозиди), но се срещат и несвързани форми (агликони). Най-често срещаните захаридни остатъци са D-глюкоза и L-рамноза.

До сега в растенията са идентифицирани над 6000 флавоноида.

Голямото им разнообразие се дължи на многото възможни комбинации между флавоноидни агликони и захариди. В Cystostop е установено наличието на Хиперозид (кверцетол-3-галактозид), мирицитрозид (галактозил-3 мирицетол), кверцетин-3 глюкоронид, кверцетин-3 галактозид, кверцетин-3 арабинозид, глукоронил-3 кверцетол, кверцитрин и др.

Терпени

Терпените влизат в състава на етеричните масла на растенията и имат изопренова структура. Химичната им формула е C10H16 и се срещат под формата на дитерпени, тритерпени и тетратерпени (C20, C30, и C40), както и хемитерпени(C5) и сесквитерпени(C15). Когато тези съединения съдържат допълнителни елементи, най-често кислород, те се наричат терпеноиди. В брезовите листа са идентифицирани химически и спектроскопично дамаранови тритерпени

Терпени

Терпени

Дамаранови тритерпени

В Cystostop е установено наличието главно на тетрациклични тритерпени от дамаранов тип – 6%. Такива тетрациклични тритерпени от дамаранов тип са бетулафолиентриолът и бетулафолиентетролът.

Танини

Танини е общо описателно име за група полимерни фенолни съединения, които имат способност да боядисват (tanning) естествена кожа, както и да преципитират желатина. Тяхното молекулно тегло варира между 500 и 3000.

Танините се срещат в почти всяка част на растението.

Тенини

Танини