Практическо приложение на CYSTOSTOP RAPID и CYSTOSTOP CHRONO

Индикации за приложение на CYSTOSTOP RAPID:

 • Остър неусложнен цистит
 • Остър неусложнен пиелонефрит
 • Остър епизод или обостряне на рецидивиращи неусложнени ИУТ
 • Остри неусложнени ИУТ при мъже
 • Асимптомна бактериурия
 • Остър радиационен цистит
 • Остър неусложнен цистит асоцииран с полов контакт (Цистит на „медения месец“)

Индикации за приложение на CYSTOSTOP CHRONO:

 • Терапия на цистит след овладяване на острата фаза на заболяването
 • Хроничен неусложнен цистит
 • Хроничен неусложнен пиелонефрит
 • Рецидивиращи неусложнени ИУТ
 • Катетър — асоциирани ИУТ
 • Уретрити — успоредно с антибиотичното лечение
 • Остри и хронични простатити
 • Усложнени ИУТ вследствие на урологични заболявания

Практически насоки за приложение на Cystostop

Приемът на Cystostop Rapid трябва да започне възможно най-бързо след поява на симптомите и да се последва от 30 дневен курс с Cystostop Chrono. Пациенти с по-леки форми на неусложнени ИУТ, могат да овладеят инфекцията и без антибиотична терапия само с Cystostop Rapid.

Остър неусложнен цистит и пиелонефрит (Остри неусложнени цистити при бременни и не-бременни жени, радиационен цистит, обостряне на хроничен цистит, остър пиелонефрит, асимптомна бактериурия и остри  неусложнени ИУТ при мъже)

Препоръчва се приложението на Cystostop Rapid да започне веднага след появата на първите симптоми — парене и болка при уриниране, болка в тазовата област, дизурия, полакиурия и др. 

Cystostop Rapid може да се приема самостоятелно до микробиологичното определяне на конкретния уропатоген или успоредно с антибиотичната терапия.

Около 1 час след перорален прием на Cystostop Rapid, 90% от приетото количество D-маноза и проантоцианидините попадат в непроменен вид в урината. Действието на Cystostop Rapid е незабавно и веднага след попадането му в урината, започва да инхибира адхезията на Е.coli и да намалява силите на свързване на вече прикрепените бактерии. Действието на препарата е изразено както в бъбреците, така и по хода на целия уринарен тракт.

Антибактериалното и уроантисептичното действие на екстрактите срещу повечето причинители на ИУТ допълнително допринасят за елиминирането на причинителя.

Противовъзпалителното действие ограничава инфекцията и допълнително подтиска развитието на патогена.

Спазмолитичния и адстрингентен ефект на Cystostop Rapid в острата фаза на възпалителния процес спомагат за по-бързото облекчаване на симптомите на дизурия и полакиурия.

Диуретичният ефект допринася за по-бързото евакуиране на причинителите на инфекцията и отпадните продукти на възпалението, което допринася за по-бързото оздравяване и изчезване на симптомите.

Cystostop Rapid действа много бързо. Облекчение на симптомите се изпитва още след първите 1–2 приема на препарата. При повечето пациенти оплакванията отшумяват напълно през първите 24 часа от началото на приема на препарата. След приключване на 3 дневния курс с Cystostop Rapid се препоръчва 30 дневен прием на Cystostop Chrono с цел пълно елиминиране на причинителя и предпазване от рецидив на инфекцията.

Освен антиадхезионно действие срещу E. coli, Cystostop Chrono притежава изразено антибактериално, уроантисептично и диуретично действие, както и способност да унищожава L-формите на причинителя. Тези свойства на Cystostop Chrono от една страна потенцират ефекта на прилагания антибиотик, а от друга го правят изключително подходящ за пълно саниране на уринарния тракт при продължителен прием след овладяване на острата фаза на инфекцията.

Пациенти с по-леки форми на неусложнени ИУТ, започнали прием на Cystostop Rapid при първите симптоми на заболяването, могат да овладеят инфекцията и без прием на антибиотична терапия. При тези пациенти приемът на Cystostop Rapid, задължително трябва да се продължи с поне 30 дневен прием на Cystostop Chrono.

Пациентите изчакващи микробиологичното опреляне на причинителя могат да приемат Cystostop Rapid и също ще изпитат облекчение на симптомите още през първите 24 часа, особено ако причинителя на инфекцията е E. coli (в 85 до 90% от случаите). След установяване на конкретния причинител и назначаване на подходяща антибиотична терапия, трябва да се направи терапевтичен курс с Cystostop Chrono успоредно с предписания антибиотик, с цел намялване на риска от рецидив.

Пациенти започнали директно антибиотична терапия още при първите симптоми на ИУТ, могат приемат Cystostop Rapid успоредно с назначения антибиотик. Обичайно, самостоятелното приложение на антибиотиците води до облекчение на симптомите по-бавно. В тези случаи, приемът на Cystostop Rapid ще доведе до по-бързо овладяване на симптомите, още през първите 24 часа и ще подпомогне антибиотика в елиминирането на причинителя.

В случай, че след прием на Cystostop Rapid по препоръчаната схема не се изпита значително облекчение на симптомите през първите 24 часа, почти сигурно е, че причинителят на ИУТ не е Е.coli. В тези случаи се препоръчва микробиологично установяване на патогена и адекватно антибиотично лечение, последвано от поне 30 дневен курс с Cystostop Chrono, с цел предотвратяване на рецидив.

Цистит на „медения месец“ (остри неусложнени цистити асоцииран с полов контакт)

При „цистит на медениямесец“ — 2 таблетки Cystostop Rapid половин до един час преди половия контакт

Циститът асоцииран с полов контакт се дължи на контаминация с E.сoli в комбинация с предразполагащи фактори, като по-голям брой рецептори по епителната повърхност на пикочните пътища за вирулентните фактори на уропатогенните бактерии. Приложението на Cystostop Rapid в тези случаи води до инхибиране на адхезията на Е.coli и до намаляване на силите на свързване на вече прикрепените бактерии към уроепитела. Антибактериалното, уроантисептичното и противъзпалителното действия на Cystostop Rapid допълнително подпомагат елиминирането на причинителя. Диуретичното му действие ускорява извеждането на патогена и отпадните продукти на възпалението.

При „цистит на медения месец“ се приемат 2 таблетки Cystostop Rapid половин до един час преди половия контакт. Препоръчва се непосредствено след акта пациентите да уринират.

Хроничен цистит и пиелонефрит

При хроничен цистит и пиелонефрит се препоръчва овладяване на екзацербацията с антибиотично лечение и Cystostop Rapid за 3 дни, последвано от терапевтичен курс с Cystostop Chrono от 30 до 90 дни.

По-голямата част от случаите с хронични ИУТ са предизвикани от L-формите на бактериите. L-формите са патогенни микроорганизми с увредена или липсваща клетъчна стена. Бактериостатичните антибиотици
и агентите, инхибиращи синтезата на клетъчната стена, спомагат за преминаването на патогенните микроорганизми в L-форми (протопласти). При създаване на благоприятни условия, L-формите преминават в активни форми, което клинично се изразява в екзацербация на симптомите. Счита се, че благодарение на L-формите, инфекцията при хронични ИУТ, може да се поддържа продължително време.

Cystostop Chrono успешно елиминира L-формите на патогенa като променя осмоларитета на урината към хипотонична. Хипотоничната урина е среда с по-ниско осмотично налягане, отколкото вътреклетъчното пространство на протопласта. Под натиска на създаденият осмотичен градиент, водата от урината навлиза през мембраната на протопласта към вътреклетъчното пространство, увеличава вътреклетъчния му обем и го разрушава. 

Увеличената диуреза ускорява извеждането на разрушените протопласти от отделителната система.

Cystostop Chrono инхибира адхезията на патогена и в комбинация със своето противовъзпалително, антибактериално и диуретично действие, подтиска развитието на резистентните щамове уропатогени.

При хронични често рецидивиращи цистити се препоръчва овладяане на екзацербацията с Cystostop Rapid за 3 дни и антибиотично лечение, последвано от 30 дневен терапевтичен курс с Cystostop Chrono.

Cystostop Chrono може да се прилага и успоредно с антибиотичната терапия. Минималната продължителност на прием на Cystostop Chrono при хронични често рецидивиращи цистити е 30 дни в доза 2 пъти по 1 таблетка на ден. При хроничен пиелонефрит приемът на Cystostop Chrono трябва да започне успоредно с антибиотичната терапия и да продължи поне 90 дни в доза 2 пъти по 1 таблетка на ден.

Усложнени ИУТ

С цел профилактика се препоръчва прием на Cystostop Chrono на курсове от 60 дни с 3 месеца почивка между курсовете.

Усложнени ИУТ се наблюдават при пациенти с обструкции, анатомични или функционални заболявания на пикочния тракт. Уролитиазата и катетеризацията са също предразполагащи фактори за усложнена инфекция. Задържането на урината, в комбинация с откриване на входна врата за инвазия на причинителя в следствие на урологична манипулация, повишени нива на глюкоза в урината или везикоуретерален рефлукс, са най-честата причина за усложнени ИУТ.

При афебрилни пациенти, които нямат симптоми на инфекции, Cystostop Chrono може да се прилага, като профилактично средство 2 пъти дневно по 1 таблетка за 60 дни.

При тези пациенти Cystostop Chrono блокира навлизането и адхезията към уроепитела на патогенните причинители. Противовъзпалителното, антибактериалното и уроантисептичното действие, в комбинация с диуретичното действие не позволяват развитие на инфекция в уринарния тракт.

При усложнена инфекция на уринарния тракт се препоръчва антибиотично лечение успоредно с Cystostop Chrono за 60 дни в доза 2 пъти дневнопо 1 таблетка.

При пациенти с анатомични аномалии, везикоуретерален рефлукс, катетeризация и диабет с цел предпазване от рецидиви, препоръчителния прием на Cystostop Chrono е на курсове от 60 дни с 3 месеца почивка между курсовете.

При пациенти с изявена усложнена инфекция на уринарния тракт, се препоръчва прием на Cystostop Chrono успоредно с антибиотичното лечение за 60 дни в доза 2 пъти дневно по 1 таблетка.

Остри и хронични бактериални простатити

При острър бактериален простатит Cystostop Chrono се приема 2 пъти дневно по 1 таблетка за 60 дни.

Приложението на Cystostop Chrono при остри и хронични простатити се извършва успоредно с антибиотичната терапия. Освен блокиране на адхезията и извеждането на причнителя от уринарния тракт, флавоноидите, тритерпените и танините достигат по хематогенен път до прицелния орган простатата), където проявавят антибактериалното си действие и засилват ефекта на прилагания антибиотик. Противовъзпалителното им действие подтиска развитието на патогена и стимулира фагоцитозата.

Препоръчваният прием на Cystostop Chrono при острър бактериален простатит е 2 пъти дневно по 1 таблетка за 60 дни.

С цел препазване от рецидиви, при пациентите с хроничен бактериален простатит се препоръчва прием на Cystostop Chrono на курсове от 60 дни с интервали от 3 месеца почивка между курсовете.

При хроничен бактериален простатит се препоръчва прием на Cystostop Chrono на курсове от 60 дни с почивка между курсовете от 3 месеца.