Поносимост и безопасност на CYSTOSTOP RAPID и CYSTOSTOP CHRONO

Cystostop се понася добре като не предизвиква странични ефекти или лекарствени взаимодействия. Липсват противопоказания за приложението му.

Поради природния произход на състава си, Cystostop има отлична поносимост и е практически безвреден. Това позволява продължителен прием, без да се нарушава алкално-киселинното равновесие или клинико-лабораторните показатели на останалите органи и системи.

Cystostop Rapid и Cystostop Chrono могат да се прилагат без ограничения по време на бременност и кърмене, както и при пациенти страдащи от диабет. Поносимостта е добра и в случаите на остра и хронична бъбречна недостатъчност.

Липсват противопоказания за приложение на Cystostop Rapid и Cystostop Chrono.

Странични ефекти

В терапевтични дози не са наблюдавани странични ефекти на препарата. 

При голямо предозиране е възможно да се наблюдават преходни симптоми на гастроинтестинално дразнене включително гадене и коремна болка. Симптомите бързо изчезват при нормализиране на дозата.

Взимодействия с лекарства и храни

В препоръчваните дози, Cystostop Rapid и Cystostop Chrono не взаимодействат с лекарства и храни. 

Поради по-високото съдържание на флавоноиди в Cystostop Chrono, препарата трябва да се приема с повишено внимание от пациенти на перорални кортикостероиди, на имуносупресивна терапия, на цитостатично лечение, както и на средства инхибиращи HMG-CoA редуктазата.