Режими на прием и на дозиране на CYSTOSTOP RAPID и CYSTOSTOP CHRONO

Режим на дозиране на CYSTOSTOP RAPID

Режим на дозиране на CYSTOSTOP RAPID

Препоръчва се приема на Cystostop Rapid да започне още при първите симптоми. 

През първите два дни Cystostop Rapid се приема на всеки 2.5 – 3 часа по 2 таблетки или общо 6 приема по 2 таблетки на ден.

На третия ден Cystostop Rapid се приема в доза 3 пъти по 2 таблетки.

Ден I — 6 пъти х 2 таблетки
Ден II — 6 пъти х 2 таблетки
Ден III — 3 пъти х 2 таблетки

Cystostop Rapid се прилага самостоятелно или успоредно с антибиотичната терапия. След приключване на 3 дневния курс с Cystostop Rapid, се препоръчва минимум 30 дневен прием на Cystostop Chrono с цел предпазване от рецидиви на инфекцията.

При цистит асоцииран с полов контакт се препоръчва приема на 2 таблетки Cystostop Rapid, половин до един час преди половия контакт. Препоръчва се пациентите да уринират непосредствено след акта.

Ефективността на Cystostop Rapid не се влияе от режима на хранене. Cystostop Rapid може да се приема преди, по време и след хранене.

Режим на дозиране на CYSTOSTOP CHRONO

Режим на дозиране на CYSTOSTOP CHRONO

Начинът на прием и дневната доза на Cystostop Chrono се определят според телесното тегло и тежестта на състоянието. Cystostop Chrono може да се прилага самостоятелно или успоредно с антибиотичната терапия, както и като „опашка“ след нейното приключване. Минималната продължителност на прием на Cystostop Chrono e 30 дни. Препоръчителнaта продължителност на прием с цел предпазване от рецидиви е от 30 до 90 дни. Ефектът на Cystostop Chrono срещу L-формите на бактериите зависи от продължителноста на употреба на препарата и се усилва при увеличен прием на течности — над 1.5 – 2 литра дневно. 

Ефективността на Cystostop Chrono не се влияе от режима на хранене.

Cystostop Chrono може да се приема преди, по време и след хранене.