Класификация на инфекциите на уринарния тракт

Инфекциите могат да се класифицират според тяхната локализация в урогениталния тракт, напр. пиелонефрит, цистит, простатит, уретрит. Различните части на уринарния тракт комуникират помежду си. В резултат на това, бактериите в една област могат да се открият и в други.

За по-голяма клинична практичност ИУТ се класифицират според преобладаващите клинични симптоми:

  • Неусложнени инфекции на долния уринарен тракт (цистит, уретрит)
  • Неусложнен пиелонефрит
  • Усложнени ИУТ със или без пиелонефрит
  • Уросепсис
  • Уретрит
  • Простатит